Garantum

Om selskapet:

Garantum Fondkommission AB ble etablert i 2004 og er privateid. Samtlige partnere er virksomme i selskapet. De er en av de største aktørene på det markedet der de er helt spesialiserte – strukturerte plasseringer. I 2009 kjøpte de fondsselskapet Aktie-Ansvar sammen med deres ledelse. Utover Sverige har de kontor i Helsingfors og tilstedeværelse i Norge.

Nøkkeltall:

Hovedkontor: Stockholm
Antall ansatte: 14 i Norge
Område: Forvaltning
Kjent for: 

Om selskapet: