Nordnet

Om selskapet:

Nordnet AB er en svenskregistrert internettmegler som selger finansielle produkter i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 

Nøkkeltall:

Hovedkontor: Stockholm
Antall ansatte: 400
Område: Meglerhus, bank, forsikring
Kjent for: Nettmegler

Om selskapet:

Nordnet er en veteran i det norske finanslandskapet, selv om det sprang ut av det svenske markedet. Dette er det selskapet vi antar flest lyttere av Tid er penger har et kundeforhold til. 

Stillinger: