Garantum

Garantum Om selskapet: Garantum Fondkommission AB ble etablert i 2004 og er privateid. Samtlige partnere er virksomme i selskapet. De er en av de største aktørene på det markedet der de er helt spesialiserte – strukturerte plasseringer. I 2009 kjøpte de fondsselskapet Aktie-Ansvar sammen med deres ledelse. Utover Sverige har de kontor i Helsingfors og […]