Personvernerklæring og informasjon om cookies / databehandling på finansjobb.no

Denne erklæringen og informasjonen gjelder for nettstedet finansjobb.no, med undersider og alle andre kanaler og tjenester som er knyttet til selskapet. Det omfatter blant annet (men er ikke begrenset til) Facebook, Instagram, LinkedIn, Substack, Discord, RSS og andre.

I denne teksten finner du en kort beskrivelse av hvordan vi bruker informasjonen. Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, som gjør EUs personvernforordning (heretter bare kalt «GDPR») til norsk lov. Under vil vi gi deg informasjon om vår behandling, som oppfyller vår plikt til å gi informasjon etter GDPR artiklene 13 og 14.

Nettstedet drives av Tid er penger AS, som er behandlingsansvarlig.

finansjobb.no lagrer informasjon for å levere bedre tjenester til lesere, brukere og kunder. Vi skal skape forbindelser og jobbmatch mellom arbeidsgivere og kandidater.

Besøksdata, trafikkdata og målgruppedata fra våre nettsider kan brukes til å nå brukere i andre kanaler, og motsatt. Slik kan vi levere enda mer målrettet og bedre tjenester for kundene. Stillingsannonser og annet innhold vil dermed oppleves enda mer relevant for brukere.

Vi behandler personopplysninger når vi omtaler personer på våre nettsider, med den hensikt å ha en levende og engasjert nettside som inneholder nyheter og annet relevant stoff.

Vi samler inn data med cookies fra Google, Facebook, Substack, LinkedIn og andre.

Dette kan være informasjon om hvilke nettsider du besøker, din posisjon og aktivitet på våre nettsider. Kombinert med målgruppedata fra de nevnte tjenestene kan vi kombinere disse dataene for å nå deg i andre kanaler.

For eksempel lagrer en Facebook-pixel på våre nettsider aktiviteten her. Vi kan bruke denne dataen til å bygge målgrupper av våre brukere som vi kan nå på Facebook. Og kan gjennom Facebooks egne data målrette budskap mot disse brukerne utfra deres alder, posisjon, interesser og lignende.

Trafikkdata som lagres i cookies fra Google, Facebook og LinkedIn lagres på anonymt nivå, kan ikke knyttes til din personlige identitet, og vi har ikke tilgang til informasjon på brukernivå.

På noen deler av nettsiden kan vi også spørre om personlig identifiserende informasjon – for eksempel kontaktinfo ved påmelding til nyhetsbrev. Denne typen informasjon vil aldri kobles til besøksdata eller lignende.

Bakgrunnen og lovverket som ligger til grunn for vår databehandling følger av personopplysningsloven og ekom-loven. Du kan også lese mer hos Datatilsynet.

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med opplysningsbehandlingen, og du kan klikke deg videre inn på lenkene vi har lagt inn for å lese mer om dem:

• Innsyn i dine personopplysninger

• Retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg

• Rett til å protestere mot behandlingen

• Rett til å kreve begrenset behandling

• Rett til dataportabilitet

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Vi kommer da til å slette opplysningene uten ugrunnet opphold, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil forsøke å etterkomme dine påpekninger så godt det lar seg gjøre, og i den grad vi mener det er rimelig ut fra lovreguleringene.